Monday, 22 May 2017

राज्य शासकीय कर्मचारी बदल्यांचे नियम..

1) शासकीय सेवेतील अंपग कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत..
2) शासकीय सेवेतील अंपग कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत..(15/12/2004)
3) जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट 'क' व गट 'ड' मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
4) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी बदली अधिनियम 2005 मधील तरतूदी
5) मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदीचे पालन करण्यासंदर्भात..
6) मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदीचे पालन करण्यासंदर्भात..(24/9/2015)
7) जलसंपदा विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील क्षेत्रीय कार्यालयातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत..
8) बदली अधिनियम 2006
9) शासकीय सेवकांच्या नियतकालिक बदल्यासंदर्भात धोरण.
10) जलसंपदा विभागातील गट-क व गट-ड कर्मचारी बदलीबाबत नागरी सेवा मंडळाची स्थापना करणेबाबत.
11) शासकीय सेवेतील विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या- सर्वसाधारण तत्वे
12) Inter District / Departmental Transfers( Married women employs)
13) गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबीसंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्वे.
14) जिल्हा परिषदेच्या वर्ग -3 व वर्ग -4 च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत..


13 comments:

 1. ऑनलाईन मतदार नोंदणी व दुरुस्त

  Not open why

  ReplyDelete
 2. होतंय कि परत करून पहा

  ReplyDelete
 3. पोलीस आणि शुश्रूषा गट क कर्मचाऱयांना प्रशासकीय बदली तुन सूट मिळावी असा शासन निर्णय आहे का?

  ReplyDelete
 4. लोणावळा येथे नियुक्ती असेल तर व्हिल स्टेशन अलाऊस मिळतो का? G R असेल तर पाठवा mahadeokayande79@gmail.com

  ReplyDelete
 5. महाराष्ट राज्य अंतर्गत बदली चा काय नियम आहे

  ReplyDelete
 6. In case of Husband and Wife , out of them one is working for Government and another is in private then,is there is any rule or GR to transfer our partner nearby ???,,please suggest.

  ReplyDelete
 7. आपसी जिल्हा बदली pdf मिळेल का?

  ReplyDelete
  Replies
  1. पद आणि विभाग कुठला आहे शासनाचा

   Delete
 8. प्रशास कीय कारणावरून बदली व प्रशसकीय कारणा वरून विनंती अमान्य असे शब्द वापरणे कुठल्या नियमात आहे या बाबत काही नियम आहे का कृपया या नं वर कळवा 8888837842

  ReplyDelete
 9. नमस्कार सर एखादा गट ड शासकीय कर्मचारी सेवेत लागल्यापासून गैरहजर आहे त्या कर्मचाऱ्यावर कोणती कार्यवाही केली जाईल व कोणत्या नियमानुसार

  ReplyDelete
  Replies
  1. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 नुसार कार्यवाही करता येईल.

   Delete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete